Thùng: 330 x 370 x 380 mm, Máy: 270 x 260 x 203 mm

(có 1 sản phẩm)